Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BRA MILJÖVAL Located at Stockholm, Phone: 08-702 65 00. .
BRA MILJÖVAL Reviewed by Jens Ljunggren Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön. Alla kriterier för produkterna bygger på… Bra miljöval - Världens tuffaste miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön. Alla kriterier för produkterna bygger på samma grundidéer: Vi måste spara på naturresurserna. Den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Märkningen gäller alltid en produkt, inte ett företag. En produkt är antingen en vara som till exempel papper och tvättmedel eller en tjänst som till exempel el, transporter och försäljning av livsmedel i butik. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier