Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
LINDE ENERGI Located at Lindesberg, Phone: 0581-88 700. .
LINDE ENERGI Reviewed by Jens Ljunggren Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4.500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga… Linde energi - Miljöcertifierad fjärrvärme baserad på spillvärme. Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4.500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga byggnader. Vår fjärrvärme består till 95% av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. När spillvärme blir till fjärrvärme är alla vinnare, främst miljön. Vi tillvaratar överskottsvärmen från Korsnäs Frövis istället för att den kyls och släpps ut i luft och vatten. Därmed skapas en pålitlig och miljövänlig leverans till en låg kostnad och stora miljöfördelar. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren