Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KRAFTÖ VIND Located at Danderyd, Lund, Phone: 08-505 35 400. .
KRAFTÖ VIND Reviewed by Jens Ljunggren Kraftö Vind projekterar och driver vindkraft i hela Sverige. Vår vision lyder: Förnyelsebar energi i varje hushåll. Vår affärsidé är att genom stark lokal förankring och långsiktighet skapa vinster för miljön, klimatet, markägaren, kommunen och… Kraftö vind - Vindkraft för en hållbar framtid. Kraftö Vind projekterar och driver vindkraft i hela Sverige. Vår vision lyder: Förnyelsebar energi i varje hushåll. Vår affärsidé är att genom stark lokal förankring och långsiktighet skapa vinster för miljön, klimatet, markägaren, kommunen och bolaget. Kraftö Vind söker markområden i hela Sverige som är lämpliga för vindkraft. Kraftö Vind samlar angränsande markägare till gemensamma och därmed kostnadsbärande projekt, så kan även mindre markägare få del av vindkraftens skördar där det annars skulle vara oekonomiskt att bygga. Om du har mark att arrendera ut så är Kraftö en handlingskraftig partner för dig. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook