Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSKA SIMMENTALFÖRENINGEN Located at Flera orter, Phone: 0708-30 83 88. .
SVENSKA SIMMENTALFÖRENINGEN Reviewed by Jens Ljunggren Simmental har under de senaste åren varit den ras som klarat kraven för märkeskvalitet allra bäst. Användning av Simmentaltjurar i korsningsbesättningar har under den senaste 5-årsperioden ökat lavinartat och rasen leder utvecklingen som en av… Svenska simmentalföreningen - Simmental - ett ekologiskt val. Simmental har under de senaste åren varit den ras som klarat kraven för märkeskvalitet allra bäst. Användning av Simmentaltjurar i korsningsbesättningar har under den senaste 5-årsperioden ökat lavinartat och rasen leder utvecklingen som en av världens mest anpassningsbara raser. Sammanställningar från Föreningen Ekokött visar att Simmental fungerar bäst i ekologisk produktion. Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bla. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook