Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
AKADEMISKA HUS Located at Flera orter, Phone: 031-63 24 00. .
AKADEMISKA HUS Reviewed by Jens Ljunggren Akademiska Hus är landets näst största fastighetsbolag och utvecklar och förvaltar lokaler med stor omsorg om miljön. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med hållbarhet och är ledande bland Sveriges fastighetsbolag när det gäller… Akademiska hus - Ledande på energieffektivisering och klimatoptimering. Akademiska Hus är landets näst största fastighetsbolag och utvecklar och förvaltar lokaler med stor omsorg om miljön. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med hållbarhet och är ledande bland Sveriges fastighetsbolag när det gäller energieffektiviseringar och klimatoptimering. För varje fastighet söker vi den mest effektiva energilösningen. Vi försöker även förebygga de föroreningar som kan uppstå i verksamheten. Fastigheter utgör nära 40% av samhällets totala energianvändning. Med hjälp av smarta lösningar som exempelvis bergvärme, marklager och solceller har vi redan minskat mängden köpt energi med 30% jmft med år 2000. Men vi nöjer oss inte. Målet är att minska med hela 40% till år 2025. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier