Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PLANETSOWN Located at Helsingborg, Phone: 044-777 04 20. .
PLANETSOWN Reviewed by Gita Ljunggren PlanetsOwn är ett svenskt innovativt företag som söker upp och utvecklar hållbara och miljövänliga lösningar för vattenrening, luftrening och odling. Vårt fokus har inriktats på att ta fram effektiva filter för vattenrening. Vi kan därför… Planetsown - Vattenrening, luftrening och stenmjöl till odling. PlanetsOwn är ett svenskt innovativt företag som söker upp och utvecklar hållbara och miljövänliga lösningar för vattenrening, luftrening och odling. Vårt fokus har inriktats på att ta fram effektiva filter för vattenrening. Vi kan därför presentera en unik metod som renar från de flesta föroreningar och gifter utan att förstöra vattnets hälsosamma egenskaper. Detta innebär att mineraler , spårämnen och salter finns kvar efter reningen. Inte heller tillförs några ämnen och inga uppfångade föroreningar kan komma ut i vattnet igen. Metoden har verifierats i flera olika tester. Den har visat sig så effektiv att den även används, som enda hållbara metod, av företag i Sverige som hanterar vatten förorenat med radioaktivt avfall, som cesium-137 och strontium-90. Dessa ämnen, liksom uran är annars mycket besvärliga att avlägsna, men detta utförs i stor skala med denna metod. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook