Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HANDELSMAN FLINK Located at Ellös, Phone: 0304-550 51. .
HANDELSMAN FLINK Reviewed by Josefine Karlsson Handelsman Flink erbjuder ett Svanenmärkt hotell och tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Det betyder ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan. Hotellet måste ha ett långsiktigt miljötänkande och minska miljöpåverkan vid den… Handelsman flink - Svanenmärkt hotell. Handelsman Flink erbjuder ett Svanenmärkt hotell och tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Det betyder ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan. Hotellet måste ha ett långsiktigt miljötänkande och minska miljöpåverkan vid den dagliga driften. Hos Handelsman Flink är samtliga lokaler uppvärmda med bergvärme, alt. luftvärmepumpar. Biologiskt reningsverk tar hand om allt avloppsvatten samt att man enbart arbetar med närproducerade råvaror. Vidare källsorteras allt avfall och alla städprodukter är miljömärkta. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Josefine Karlsson

Dela på Facebook