Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GRÖNA TAK - SLU Reviewed by Jens Ljunggren Gröna tak har en viktig roll när man bygger en tät grön och multifunktionell stad. Men alla typer av vegetationssystem fungerar inte på samma sätt och har olika begränsningar och möjligheter. Denna kurs har ett brett angreppssätt på gröna tak.… Gröna tak - slu - Distanskurs om gröna tak. Gröna tak har en viktig roll när man bygger en tät grön och multifunktionell stad. Men alla typer av vegetationssystem fungerar inte på samma sätt och har olika begränsningar och möjligheter. Denna kurs har ett brett angreppssätt på gröna tak. Den behandlar installationsteknik, skötsel och val av systemkomponenter och den betydelse som detta har för systemens funktion. Kursen kommer också ha ett brett angreppssätt gällande de gröna installationernas totala miljöbelastning och hållbarhet samt dess produktion av olika typer av ekosystemtjänster. Ett speciellt fokus kommer att ligga på vegetationens betydelse för hållbar dagvattenhantering. Kursen går på distans. Studenterna kommer att få tillgång till föreläsningar och övningsmaterial via SLU:s lärplattform. Kursen kommer att examineras genom studentarbeten, inlämningar och övningar som alla sker via SLU:s lärplattform. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook