Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GRÖNA TAK (SLU) Reviewed by Jens Ljunggren Vegetationstäckta tak, s.k. gröna tak har anlagts i Sverige i snart 20 år. Det viktigaste argumentet för att anlägga gröna tak har, förutom estetiska motiv, varit deras påverkan på den urbana hydrologin. Tobias Emilsson vid SLU beskriver här sina… Gröna tak (slu) - Gröna tak för bättre klimat och miljö. Vegetationstäckta tak, s.k. gröna tak har anlagts i Sverige i snart 20 år. Det viktigaste argumentet för att anlägga gröna tak har, förutom estetiska motiv, varit deras påverkan på den urbana hydrologin. Tobias Emilsson vid SLU beskriver här sina rön från studierna på försökstak på Augustenborg i Malmö. Gröna tak kan minska de negativa konsekvenserna av ett förändrat varmare klimat. Urban vegetation motverkar stigande temperaturer i stora städer. Gröna tak är speciellt intressanta eftersom de kan appliceras på befintliga byggnader i de innerstan där det inte är möjligt att anlägga parker eller plantera stadsträd. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook