Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GÖTEBORG ENERGI Located at Göteborg, Phone: 031-62 62 62. .
GÖTEBORG ENERGI Reviewed by Jens Ljunggren Det råder inga tvivel om att miljöfrågor engagerar. Det är inte så konstigt eftersom miljön är något som angår oss alla. Vi har tagit ställning – alla våra privatkunder får automatiskt el från förnybara källor som vind och vatten. Vi har också… Göteborg energi - Miljöel med tydlig riktning. Det råder inga tvivel om att miljöfrågor engagerar. Det är inte så konstigt eftersom miljön är något som angår oss alla. Vi har tagit ställning – alla våra privatkunder får automatiskt el från förnybara källor som vind och vatten. Vi har också samarbeten med småskaliga vind- och vattenkraftproducenter, någonting vi hela tiden utvecklar. Vill du ha ännu större inverkan på hur elen produceras? Ta en aktiv roll – köp andelar i ett vindkraftverk eller bli solelsproducent med vårt förmånliga avtal EgenEl, som ger dig full priskompensation för överskottet du matar ut på elnätet. Lägg till detta att många av våra avtal är märkta Bra Miljöval och därmed en del av pengarna du betalar till oss kommer bland annat forskningsprojekt på miljöområdet till godo. Hur låter det? Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook