Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG Located at Hela Landet, Phone: 08-702 30 90. .
AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG Reviewed by Jens Ljunggren Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen. Alla Auktoriserade Golvföretag arbetar enligt en dokumenterad miljöplan som syftar till att optimera energianvändning och spara på resurser. Detta… Auktoriserat golvföretag - Optimerar energianvändningen och sparar på resurser. Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen. Alla Auktoriserade Golvföretag arbetar enligt en dokumenterad miljöplan som syftar till att optimera energianvändning och spara på resurser. Detta är något som såväl samhälle som beställare som enskilda företag tjänar på. Att vara strukturerad ger miljövinster och konkurrensfördelar. Därför lönar det sig att anlita ett Auktoriserat Golvföretag och att auktorisera sin verksamhet. En av de direkta fördelarna i systemet Auktoriserat Golvföretag är möjligheten till Kretsloppsmärkning av golv. Denna tjänst syftar till att tillgodose byggherrens krav enligt Plan och Bygglagen på att dokumentera vad som byggs in i en fastighet. Kretsloppsmärkningssystemet ger också klara besked om hur ett golv ska skötas och hur det slutligen kan tas tillvara när det en dag är uttjänt. Samtliga auktoriserade golvföretag kan utföra Kretsloppsmärkning av golv. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook