Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HALNER GÅRD Located at Visby, Phone: 0498-27 29 00. .
HALNER GÅRD Reviewed by Josefine Karlsson Halner Gråd har drivit ekologiskt jordbruk sedan 1993 och sysslar även med växthusodling, värme/energi-installationer och försäljning av träpellets samt biooljebaserade kemikalier. Växtodlingen består av spannmål, åkerbönor, vall och potatis.… Halner gård - Ekologiskt jordbruk, växthusodling och gårdsbutik. Halner Gråd har drivit ekologiskt jordbruk sedan 1993 och sysslar även med växthusodling, värme/energi-installationer och försäljning av träpellets samt biooljebaserade kemikalier. Växtodlingen består av spannmål, åkerbönor, vall och potatis. Maltkorn odlas till ett närstående bolag, Gotland Whisky. Potatisen säljs till packerier och industri i samarbete med Tollby Gård, i huvudsak till fastlandet, via Vänernpotatis. Merparten av vallarna blir kofoder, åkerbönor säljs till Fole kvarn och resten av spannmålen till Lantmännen och Fole. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Josefine Karlsson

Dela på Facebook