Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WATERCIRCLES Located at Kista, Phone: 010-4900 999. .
WATERCIRCLES Reviewed by Jens Ljunggren WaterCircles är det nytänkande försäkringsföretaget som erbjuder miljösmarta försäkringar för bland annat boende och fordon. Våra försäkringar för bil, villa och fritidshus är miljömärkta med Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval vilket innebär… Watercircles - Miljömärkta försäkringar för bil, villa och fritidshus. WaterCircles är det nytänkande försäkringsföretaget som erbjuder miljösmarta försäkringar för bland annat boende och fordon. Våra försäkringar för bil, villa och fritidshus är miljömärkta med Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval vilket innebär att vi lever upp till de höga krav som Naturskyddsföreningen satt upp. Dessutom är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. WaterCircles vänder sig till medvetna privatpersoner som vill ha en trygg och omfattande försäkring och som värdesätter mycket god service. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook