Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BIOBAG Located at Torsby, Phone: 056-07 11 02. .
BIOBAG Reviewed by Jens Ljunggren BioBag lanserade redan 1994 en certifierad komposterbar produktserie som var baserad på förnyelsebara råvaror från stärkelsebaserad teknologi. BioBag produkter används i huvudsak för insamling av matavfall och återvinning genom kompostering eller… Biobag - Världens största producent av certifierade komposterbara bioplaster. BioBag lanserade redan 1994 en certifierad komposterbar produktserie som var baserad på förnyelsebara råvaror från stärkelsebaserad teknologi. BioBag produkter används i huvudsak för insamling av matavfall och återvinning genom kompostering eller inom industriella applikationer där man drar nytta av våra produkters tekniska och unika egenskaper. BioBag Intl. har strategiskt koncentrerat sig på försäljning, produktion och produktutveckling av komposterbara produkter till kommuner, industri, jordbruk, grossister och dagligvaruhandeln. Målet att aktivt påverka användarna till en mer lönsam och mer miljövänlig användning av produkter. BioBag har blivit ett “trade name” med ett gott rykte och är idag det mest kända varumärket för komposterbara produkter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier