Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
FLYGBUSSARNA Located at Flera orter, Phone: 08 - 479 32 79. .
FLYGBUSSARNA Reviewed by Jens Ljunggren När du väljer att åka kollektivt till och från flygplatsen är du med och minskar mängden koldioxidutsläpp. Faktum är att ungefär hälften av flygplatsernas koldioxidutsläpp idag kommer från marktransporter och det är alltför många som väljer taxi… Flygbussarna - Res enkelt och miljövänligt till och från flygplatsen. När du väljer att åka kollektivt till och från flygplatsen är du med och minskar mängden koldioxidutsläpp. Faktum är att ungefär hälften av flygplatsernas koldioxidutsläpp idag kommer från marktransporter och det är alltför många som väljer taxi eller egen bil. Fyra av våra linjer har Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Miljömärkningen gäller för de bussar som kör från Stockholm till Arlanda, Skavsta och Västerås. Transporter som får märkningen innebär att resan har en låg klimatpåverkan. Dessutom går var tredje buss till Arlanda och samtliga våra bussar i Skåne går nu på 100% RME, ett biobränsle som produceras från raps. Målet är att alla våra bussar ska vara helt fri från fossila bränslen inom tre år. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier