Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GÖTEBORG ENERGI Located at Göteborg, Phone: 031-62 60 00. .
GÖTEBORG ENERGI Reviewed by Lars Andrén Ur miljöhänsyn är fjärrvärmen ett klokt val eftersom den till 3/4 produceras av spillvärme, vilket är överbliven värme från industriprocesser, avfallsförbränning, reningsverk, raffinaderier och elproduktion. Den resterande värmen producerar vi i… Göteborg energi - Fjärrvärmen är miljöklok. Ur miljöhänsyn är fjärrvärmen ett klokt val eftersom den till 3/4 produceras av spillvärme, vilket är överbliven värme från industriprocesser, avfallsförbränning, reningsverk, raffinaderier och elproduktion. Den resterande värmen producerar vi i egna anläggningar som eldas med biobränslen. Naturgas och olja använder vi bara när det är riktigt kallt. Utsläppen från våra anläggningar har minskat drastiskt de senaste decennierna. Koldioxidutsläppen har halverats på 20 år, trots att våra leveranser nästan fördubblades under samma period. Under samma tid har utsläppen av svavel minskat med 98% och utsläppen av kväveoxid med 85%. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook