Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
FJÄRRVÄRME I OSBY Located at Osby, Phone: 0479-41 99 90. .
FJÄRRVÄRME I OSBY Reviewed by Jens Ljunggren Vår viktigaste uppgift förutom att leverera värmeenergi är att ge Osbys invånare en bättre miljö med en renare luft. Vår verksamhet startade 1982 för att minska oljeberoendet och skapa en miljövänligare och långsiktigare energiförsörjning. Vi har… Fjärrvärme i osby - Vi värmer upp 1/3 av Osby med miljövänlig energi. Vår viktigaste uppgift förutom att leverera värmeenergi är att ge Osbys invånare en bättre miljö med en renare luft. Vår verksamhet startade 1982 för att minska oljeberoendet och skapa en miljövänligare och långsiktigare energiförsörjning. Vi har kraftigt minskat utsläpp av bl.a. stoft, svavel och kväveoxider i luften. T.ex. har svavelutsläppen i Osby minskat med 7 ton/år tack vare våra kunder som har slutat elda med olja och övergått till miljövänlig fjärrvärme. Detta har gett Osby en renare miljö och en hälsosammare luft att andas! Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook