Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GRÖNA BILISTER Located at Uppsala, Phone: 018-32 02 20. .
GRÖNA BILISTER Reviewed by Jens Ljunggren Gröna Bilister är en kompetent och proaktiv organisation som baserar mycket av verksamheten på ideella insatser. Organisationen fungerar väl och förvaltar sina ekonomiska tillgångar på ett bra sätt. Gröna Bilister har i hög grad visat sig kunna… Gröna bilister - Föreningen för alla bilister som bryr sig om miljön. Gröna Bilister är en kompetent och proaktiv organisation som baserar mycket av verksamheten på ideella insatser. Organisationen fungerar väl och förvaltar sina ekonomiska tillgångar på ett bra sätt. Gröna Bilister har i hög grad visat sig kunna påverka bilindustrin i grön riktning. Det är troligt att organisationen även i framtiden kommer att kunna påverka det svenska transportsystemet i en miljömässigt positiv riktning. Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av biltrafiken, en utveckling som gör det möjligt även för kommande generationer att ha glädje av bilen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren