Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BSR - ETANOLKONVERTERING Located at Växjö, Phone: 0470-70 96 70. .
BSR - ETANOLKONVERTERING Reviewed by Jens Ljunggren BSR är det enda företaget som kan erbjuda typgodkända konverteringssatser för E85 som uppfyller svensk lagstiftning. Våra typgodkända konverteringssatser ger dig en unik möjlighet att få din bil miljöklassad genom att registreringsbesiktiga den hos… Bsr - etanolkonvertering - Typgodkända konverteringssatser för E85. BSR är det enda företaget som kan erbjuda typgodkända konverteringssatser för E85 som uppfyller svensk lagstiftning. Våra typgodkända konverteringssatser ger dig en unik möjlighet att få din bil miljöklassad genom att registreringsbesiktiga den hos bilprovningen. När du har gjort det erhåller du en rad miljöbilsförmåner. Dessutom ökad prestanda, valfriheten att tanka E85 eller bensin, bättre bränsleekonomi, kraftig minskning av fossila utsläpp av koldioxid (Co2), kolmonoxid (CO) samt farliga kolväten (HC) och försurande kväveoxider (NOx). Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook