Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SCANDEM Located at Örebro, Phone: 019-12 19 45. .
SCANDEM Reviewed by Lars Andrén Scandem erbjuder portföljförvaltning som kan skräddarsys efter dina önskemål. Genom en ständig bevakning av elmarknaden och genom att göra flera långa och korta prislåsningar då priset ses som förmånligt, skapar Scandem ditt elpris. Kunderna utgörs… Scandem - Förvaltning av miljövänlig el. Scandem erbjuder portföljförvaltning som kan skräddarsys efter dina önskemål. Genom en ständig bevakning av elmarknaden och genom att göra flera långa och korta prislåsningar då priset ses som förmånligt, skapar Scandem ditt elpris. Kunderna utgörs framförallt av tung industri men också av mindre och medelstor industri, serviceföretag, fastighetsbolag, kommuner och elhandelsföretag. Scandem verkar för att energimarknaden utvecklas i positiv riktning för miljön. Vi satsar på förbättringar genom att bland annat aktivt bidra till att minska våra kunders energiförbrukning genom våra energieffektiviseringsexperter. Våra värderingar och kompetenta medarbetare gör oss till den mest kunniga och innovativa partnern för elinköp i Norden. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier