Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ENERGIMYNDIGHETEN Located at Eskilstuna, Phone: 016-544 20 00. .
ENERGIMYNDIGHETEN Reviewed by Lars Andrén Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Vi arbetar med att utveckla ett energisystem som ger kommande generationer… Energimyndigheten - Effektiv och hållbar energianvändning . Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Vi arbetar med att utveckla ett energisystem som ger kommande generationer möjligheter till minst samma välfärd som vi. EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten ska hjälpa Sverige och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook