Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ENERGIKONTOR SYDOST Located at Blekinge, Kalmar, Kronobergs län, Phone: 0470-76 55 60. .
ENERGIKONTOR SYDOST Reviewed by Lars Andrén Energikontor Sydost arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i vårt samhälle. Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Verksamheten är… Energikontor sydost - Norra Europas största regionala energikontor. Energikontor Sydost arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i vårt samhälle. Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Verksamheten är indelad i tre områden där vi bedriver projekt med olika fokus: 1) Byggnader - energi i byggnader och tillförsel av förnybar energi. 2) Transporter - hållbart resande, godstransporter och drivmedel. 3) Lärande och livsstil - information, utbildning, beteendepåverkan, energifrågor. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier