Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ENERGIKONTOR SYDOST Located at Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Phone: 0470-72 33 20. .
ENERGIKONTOR SYDOST Reviewed by Lars Andrén Energikontor Sydosts affärsidé är att erbjuda aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi och transportsektorn. Energikontor Sydost arbetar med att initiera, koordinera och genomföra projekt som syftar till ökad… Energikontor sydost - Information inom energi och transportsektorn. Energikontor Sydosts affärsidé är att erbjuda aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi och transportsektorn. Energikontor Sydost arbetar med att initiera, koordinera och genomföra projekt som syftar till ökad energieffektivisering och ökad tillförsel av förnyelsebar energi i alla samhällssektorer. Vi arbetar strategiskt och systematiskt med att länka samman uppdrag på den lokala och regionala nivån med uppdrag på den europeiska och internationella marknaden. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook