Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PIIGAB PROCESSINFORMATION Located at Göteborg, Phone: 031-55 99 77. .
PIIGAB PROCESSINFORMATION Reviewed by Lars Andrén PiiGAB erbjuder datakommunikationsutrustning för kartläggning av energiförbrukning, avsedd för tillverkningsindustrin, men också användbar för energieffektivisering av fastigheter, industrier och energiproduktion. PiiGAB vill uppnå ett hållbart… Piigab processinformation - Kartlägger din energiförbrukning. PiiGAB erbjuder datakommunikationsutrustning för kartläggning av energiförbrukning, avsedd för tillverkningsindustrin, men också användbar för energieffektivisering av fastigheter, industrier och energiproduktion. PiiGAB vill uppnå ett hållbart samhälle och därför har vi fokus på att ta fram hård- och mjukvara som gör det möjligt för energianvändare att visualisera sin energiförbrukning och därmed ge bra incitament för att aktivt arbeta med energibesparing. Produkterna som vi jobbar med uppfyller både RoHS- och WEEE-direktiven. Vi har avtal med El-Kretsen för omhändertagande och återvinning av utjänta produkter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook