Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOINGENJÖR 180 HP - MITTUNIVERSITET Located at Östersund, Phone: 0771-975 000. .
EKOINGENJÖR 180 HP - MITTUNIVERSITET Reviewed by Jens Ljunggren Den färdige ekoingenjörens uppgifter är att utforma och förbättra tekniska system för att effektivt använda naturresurser. Mittuniversitetets program förbereder dig också väl för en internationell yrkesverksamhet. Miljöteknik och miljökunnande är… Ekoingenjör 180 hp - mittuniversitet - Teknik och system för ett hållbart naturresursanvändning. Den färdige ekoingenjörens uppgifter är att utforma och förbättra tekniska system för att effektivt använda naturresurser. Mittuniversitetets program förbereder dig också väl för en internationell yrkesverksamhet. Miljöteknik och miljökunnande är ett viktigt område som har vuxit snabbt under senare år. I utbildningen ingår områden som avfallshantering, vatten- och avloppsrening, förnyelsebar energi, energieffektivisering och även samhälls-planering. Programmet ger goda kunskaper om teknik och system för naturresursanvändning i ett hållbarhetsperspektiv och förbereder dig för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren