Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CAFÉ REKOMMENDERAS I FALUN Located at Falun, Phone: 073-628 48 93. .
CAFÉ REKOMMENDERAS I FALUN Reviewed by Gita Ljunggren Café REKOmmenderas är Fair Trade-caféer i form av sociala företag. De skapar möjligheter till jobb för människor med arbetshinder. Du fikar smart då Fair Trade, ekologiskt och närodlat är en självklarhet. Bra för producenter i Syd, vår miljö och… Café rekommenderas i falun - Fika ekologiskt, rättvist och närodlat. Café REKOmmenderas är Fair Trade-caféer i form av sociala företag. De skapar möjligheter till jobb för människor med arbetshinder. Du fikar smart då Fair Trade, ekologiskt och närodlat är en självklarhet. Bra för producenter i Syd, vår miljö och människor utan arbete i Sverige. Rättvist helt enkelt! Café REKOmmenderas i Falun ligger i bibliotekets lokaler och säljer kaffe, the, smörgåsar, dryck, och andra Fair Trade-produkter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook