Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOLOGISKA LANTBRUKARNA Located at Uppsala, Phone: 0155-21 74 79. .
EKOLOGISKA LANTBRUKARNA Reviewed by Gita Ljunggren Ekologiska Lantbrukarna är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation och samlar en stor kompetens inom ett brett verksamhetsområde. Vi jobbar för att allt lantbruk ska vara ekologiskt. Vi består av 22 distriktsföreningar. På vår… Ekologiska lantbrukarna - Eko-böndernas intresseorganisation. Ekologiska Lantbrukarna är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation och samlar en stor kompetens inom ett brett verksamhetsområde. Vi jobbar för att allt lantbruk ska vara ekologiskt. Vi består av 22 distriktsföreningar. På vår webbplats kan du hitta de flesta dokument av intresse från våra verksamheter: brev, remissvar, idé- och policydokument, broschyrer, tidningsartiklar mm. Vårt kansli har sitt säte i Uppsala men personalen finns i hög grad utlokaliserad. Tidningen Ekologiskt Lantbruk som utkommer 10 ggr per år. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook