Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
DANFOSS Located at Linköping, Phone: 013-25 85 00. .
DANFOSS Reviewed by Jens Ljunggren På Danfoss utvecklar vi produkter och komponenter för världens viktigaste och mest aktuella verksamheter; energibesparing, vattenförsörjning och avloppsrening. Robusta, driftsnåla och energibesparande produkter som man kan lita på, för många… Danfoss - Energieffektiva termostater. På Danfoss utvecklar vi produkter och komponenter för världens viktigaste och mest aktuella verksamheter; energibesparing, vattenförsörjning och avloppsrening. Robusta, driftsnåla och energibesparande produkter som man kan lita på, för många livsnödvändiga applikationer. Det är vårt bidrag till en bättre värld. Danfoss är bland de första som har mottagit det eftertraktade A energimärkning från TELL. Radiatortermostater är en väldigt viktig produkt när det gäller hemmets komfort och energieffektivitet. Termostaterna påverkar inte bara energiförbrukningen utan bidrar även till bostadens totala värmekomfort och inneklimat. Danfoss termostater är bland de bästa och energieffektivaste på marknaden. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier