Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVERIGES TRÄBYGGNADSKANSLI Located at Stockholm, Phone: www.trabyggnadskansliet.se. .
SVERIGES TRÄBYGGNADSKANSLI Reviewed by Jens Ljunggren Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökad användning av moderna träbyggnader i Sverige. Vi erbjuder support till alla träbyggnadsinitiativ som tas runt om i landet. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutveckling genom information och… Sveriges träbyggnadskansli - Support för alla träbyggnadsinitiativ. Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökad användning av moderna träbyggnader i Sverige. Vi erbjuder support till alla träbyggnadsinitiativ som tas runt om i landet. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutveckling genom information och projektsstöd till bla. kommuner och byggherrar. Särskilt fokus på flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. Verksamheten sker inom ramen för samarbetet mellan Skogsindustrierna, Trä- och möbelindustriförbundet, Skogs- och träfacket samt Näringsdepartementet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook