Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SWEDAVIAS FLYGPLATSER Located at Flera orter, Phone: 08-797 60 00. .
SWEDAVIAS FLYGPLATSER Reviewed by Jens Ljunggren Nollutsläpp av fossil koldioxid år 2020. Swedavia bidrar till miljön genom att vara ett klimatneutralt företag. På sju år har Swedavia sänkt sina koldioxidutsläpp med mer än 60 procent och resterande utsläpp kompenseras. Arbetet fortsätter för att… Swedavias flygplatser - Internationell förebild med klimatsmarta flygplatser. Nollutsläpp av fossil koldioxid år 2020. Swedavia bidrar till miljön genom att vara ett klimatneutralt företag. På sju år har Swedavia sänkt sina koldioxidutsläpp med mer än 60 procent och resterande utsläpp kompenseras. Arbetet fortsätter för att minska dem ytterligare och slutmålet är att de ska undanröjas helt. Genom delaktighet och engagemang runt om i verksamheten är nu uppvärmning med biobränslen, eco-driving, energieffektiviseringar och gröna inflygningar naturliga inslag. Vårt viktigaste miljömål är både noll och riktigt stort på samma gång. Vi siktar nämligen på att till år 2020 ha nått fram till nollutsläpp av fossil koldioxid. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren