Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KNEG - KLIMATNEUTRALA GODSTRANSPORTER Located at Göteborg, Phone: 031-772 49 67. .
KNEG - KLIMATNEUTRALA GODSTRANSPORTER Reviewed by Jens Ljunggren Klimatneutrala godstransporter (KNEG) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Nätverkets syfte är att minska godstransporternas klimatpåverkan. De gemensamma målen är: effektivare… Kneg - klimatneutrala godstransporter - Nätverk för klimatneutrala godstransporter på väg. Klimatneutrala godstransporter (KNEG) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Nätverkets syfte är att minska godstransporternas klimatpåverkan. De gemensamma målen är: effektivare transporter, effektivare fordon, effektiv bränsleproduktion samt utökad användning av förnybara drivmedel. KNEG består i dag av 14 företag som representerar hela transportkedjan, exempelvis Trafikverket, Schenker, Preem, Posten, Volvo och Chalmers. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook