Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EUROAD BRÄNSLEADDITIV Located at Göteborg, Phone: 031-701 06 00. .
EUROAD BRÄNSLEADDITIV Reviewed by Jens Ljunggren EuroAd är ett 100% giftfritt, vegetabiliskt additiv för rengöring av förbränningsrum, insugskanaler för intag av bränsleluftblanding, spridare och injektorer, oavsett om det är diesel, RME, bensin eller etanol. Även bakterier och avlagringar i… Euroad bränsleadditiv - Spara upp till 20% bränsle och 80% miljöutsläpp. EuroAd är ett 100% giftfritt, vegetabiliskt additiv för rengöring av förbränningsrum, insugskanaler för intag av bränsleluftblanding, spridare och injektorer, oavsett om det är diesel, RME, bensin eller etanol. Även bakterier och avlagringar i tanken bryts ner av EuroAd. EuroAd rengör även motorerna från sot och avlagringar samt smörjer motorn. Det medför mindre friktion som i sin tur leder till att motorn går billigare. Med en renare, mindre smutsig motor sjunker underhållskostnaderna. Motorns livslängd ökar. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook