Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
DHL FREIGHT Located at Hela landet, Phone: 0771-345 345. .
DHL FREIGHT Reviewed by Jens Ljunggren DHL Freight erbjuder tjänsten Miljöfrakt, vilket ger näthandlande svenskar en möjlighet att ta ansvar för miljön. Genom att välja Miljöfrakt vid transport av varorna, kan e-handelskunder på ett mycket direkt och konkret sätt själva bidra till en… Dhl freight - Först i branschen med riktig miljöfrakt. DHL Freight erbjuder tjänsten Miljöfrakt, vilket ger näthandlande svenskar en möjlighet att ta ansvar för miljön. Genom att välja Miljöfrakt vid transport av varorna, kan e-handelskunder på ett mycket direkt och konkret sätt själva bidra till en minskning av växthusgastillskottet. Miljöfrakt är den första reducerande miljöfraktlösningen i sitt slag på den svenska marknaden och kommer i ett första skede att erbjudas landets e-handlare, som i sin tur kan erbjuda svenska folket tjänsten. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook