Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BORLÄNGE ENERGI Located at Borlänge, Phone: 0243-730 00. .
BORLÄNGE ENERGI Reviewed by Jens Ljunggren Vår egenproducerade el kommer från vattenkraft och vindkraft och all el vi köper är vattenkraftsbaserad. Det är något vi är stolta över. El som vi själva producerar kommer till största delen från kraftstationerna Bullerforsen, Forshuvud i Borlänge… Borlänge energi - 100% förnyelsebar el. Vår egenproducerade el kommer från vattenkraft och vindkraft och all el vi köper är vattenkraftsbaserad. Det är något vi är stolta över. El som vi själva producerar kommer till största delen från kraftstationerna Bullerforsen, Forshuvud i Borlänge samt Lillstupet i Mockfjärd där vi finns med som delägare. Ett normalår produceras el motsvarande en fjärdedel av vår försäljningsvolym i egna och delägda kraftstationer. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook