Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SOLENERGIBOKEN LARS ANDRÉN Located at Falkenberg, Phone: 0346-585 80. .
SOLENERGIBOKEN LARS ANDRÉN Reviewed by Gita Ljunggren För fackfolk som vill veta mer om lönsamma lösningar med solvärme. Boken ger dig som är verksam inom bygg, VVS, installation och förvaltning möjlighet att på ett enkelt sätt förstå och tillämpa solenergi i alla dess former. Här får du kunskaper om… Solenergiboken lars andrén - Solenergibok för fackfolk. För fackfolk som vill veta mer om lönsamma lösningar med solvärme. Boken ger dig som är verksam inom bygg, VVS, installation och förvaltning möjlighet att på ett enkelt sätt förstå och tillämpa solenergi i alla dess former. Här får du kunskaper om användningsområden, utbudet av system och ekonomi. Med nyckeltal och praktikfall som stöd för din projektering. Ur innehållet: Solvärme för flerbostadshus, småhus, utomhus-bassänger, campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri. Solfångar-konstruktioner, systemlösningar och olika former av värmelager. Solel, luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla. Ekonomi, dimensionering och verkningsgradsformler. Upphandling samt tips på dimensioneringsprogram. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier