Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SERO Located at Kristinehamn, Phone: 046-200 221. .
SERO Reviewed by Lars Andrén Sero arbetar för förnybar energi, energieffektivisering samt ett fosilfritt och hållbart samhälle. Genom uppvaktningar av politiker arbetar Sero för förbättringar av villkoren för förnybara energikällor. Sero ingår tillsammans med… Sero - Sveriges Energiföreningars RiksOrgansiation. Sero arbetar för förnybar energi, energieffektivisering samt ett fosilfritt och hållbart samhälle. Genom uppvaktningar av politiker arbetar Sero för förbättringar av villkoren för förnybara energikällor. Sero ingår tillsammans med systerorganisationer från olika EU-länder i en federation, EREF, European Renewable Energies Federation. EREF följer noga och försöker påverka utvecklingen inom energi- och miljöområdet så att villkoren på EU-nivå får en utformning som på bästa möjliga sätt främjar utvecklingen av förnybar energi. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook