Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BIOENDEV Located at Umeå, Phone: 090-12 34 56. .
BIOENDEV Reviewed by Jens Ljunggren Bioendev utvecklar teknik och metoder för energiutvinning ur biologisk råvara. Vår bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser. I vår planering ligger redan industriella anläggningar för torrefiering av biomassa och… Bioendev - Världsledande forskning inom bioenergi. Bioendev utvecklar teknik och metoder för energiutvinning ur biologisk råvara. Vår bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser. I vår planering ligger redan industriella anläggningar för torrefiering av biomassa och syntetisering av »gröna« drivmedel och kemikalier. Våra långsiktiga mål är högt ställda, utvecklingsstrategin bygger på stegvis upptrappning och tidig marknads-introduktion av tjänster, patenterade nyckelprocesser och delsystem tillsammans med lämpliga leverantörer. Partnerskap och industriella samarbeten är därför en naturlig del av vår verksamhet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook