Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SALA SPARBANK Located at Sala, Phone: 0224-850 00. .
SALA SPARBANK Reviewed by Jens Ljunggren Sala Sparbank är nordens första miljöcertifierade bank. Som en lokal fristående bank tar vi vår del av ansvaret för miljön. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid. Genom att även vara ett… Sala sparbank - Nordens första miljöcertifierade bank. Sala Sparbank är nordens första miljöcertifierade bank. Som en lokal fristående bank tar vi vår del av ansvaret för miljön. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid. Genom att även vara ett klimatneutralt företag beräknar vi vår klimatpåverkan, genomför effektiva klimatåtgärder och kompenserar det vi inte kan åtgärda i CDM projekt och lokala klimatprojekt. I miljötänkandet ingår att förenkla kundernas affärer för att minska resursåtgången. På så sätt förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och våra kunders ekonomi. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook