Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
JAK MEDLEMSBANK Located at Skövde, Phone: 0500-46 45 00. .
JAK MEDLEMSBANK Reviewed by Jens Ljunggren JAK Medlemsbank är en demokratiskt styrd bank som bedriver räntekritisk verksamhet. Banken har drygt 39.000 medlemmar, vars röster och åsikter styr verksamheten som grundas på demokrati, rättvisa, ekologi och jämlikhet. I JAK anser vi att en… Jak medlemsbank - Räntefri bank som tar ansvar både för människor & miljö. JAK Medlemsbank är en demokratiskt styrd bank som bedriver räntekritisk verksamhet. Banken har drygt 39.000 medlemmar, vars röster och åsikter styr verksamheten som grundas på demokrati, rättvisa, ekologi och jämlikhet. I JAK anser vi att en hållbar ekonomi baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, det vill säga att vi använder naturresurser utan att förbruka dem. För att ekonomin ska verka inom de ramar som ekologin sätter, krävs långsiktighet och att kostnader inte skjuts över på kommande generationer. Våra medlemmar har valt JAK för att de har tagit ett aktivt ställningstagande i synen på hållbarhet, demokrati och ekonomisk frigörelse. JAK är i första hand en medlemsbank för privatpersoner, där medlemmarnas sparade pengar lånas ut till andra medlemmar. Det överskott som medlemmarna bidrar till med sin inlåning, det vill säga bankens överskottskapital, placeras främst hos stat och kommuner (statsskuldväxlar, obligationer och kommuncertifikat), men även i andra banker. JAK Medlemsbank spekulerar inte i aktier eller andra derivatinstrument. JAK Medlemsbank är partipolitiskt och religiöst obunden och omfattas av samma statliga insättningsgaranti som andra banker. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

JAK MEDLEMSBANK

Räntefri bank som tar ansvar både för människor & miljö

JAK Medlemsbank är en demokratiskt styrd bank som bedriver räntekritisk verksamhet. Banken har drygt 39.000 medlemmar, vars röster och åsikter styr verksamheten som grundas på demokrati, rättvisa, ekologi och jämlikhet.

I JAK anser vi att en hållbar ekonomi baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, det vill säga att vi använder naturresurser utan att förbruka dem. För att ekonomin ska verka inom de ramar som ekologin sätter, krävs långsiktighet och att kostnader inte skjuts över på kommande generationer.

Våra medlemmar har valt JAK för att de har tagit ett aktivt ställningstagande i synen på hållbarhet, demokrati och ekonomisk frigörelse.

JAK är i första hand en medlemsbank för privatpersoner, där medlemmarnas sparade pengar lånas ut till andra medlemmar. Det överskott som medlemmarna bidrar till med sin inlåning, det vill säga bankens överskottskapital, placeras främst hos stat och kommuner (statsskuldväxlar, obligationer och kommuncertifikat), men även i andra banker.

JAK Medlemsbank spekulerar inte i aktier eller andra derivatinstrument.

JAK Medlemsbank är partipolitiskt och religiöst obunden och omfattas av samma statliga insättningsgaranti som andra banker.


Kategorier: Bank

Nyckelord: -

 facebook.com/JAK MEDLEMSBANK