Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ÅWL ARKITEKTER Located at Stockholm, Norrköping, Phone: 08-555 786 00 . .
ÅWL ARKITEKTER Reviewed by Jens Ljunggren Vi på ÅWL vill bidra till en bättre värld och ökad livskvalitet genom att skapa god arkitektur, skönhet och välutformade miljöer. De byggnader och miljöer som vi designar ska skapa bestående värden för uppdragsgivare, brukare och samhälle. Vi tror… åwl arkitekter - Arkitektur som skapar ett hållbart samhälle. Vi på ÅWL vill bidra till en bättre värld och ökad livskvalitet genom att skapa god arkitektur, skönhet och välutformade miljöer. De byggnader och miljöer som vi designar ska skapa bestående värden för uppdragsgivare, brukare och samhälle. Vi tror på arkitektur som en viktig del i samhällsutvecklingen och vi vill vara en viktig medspelare i skapandet av en hållbar, fantastisk framtid. ÅWL har flera pågående projekt med ambition att förverkliga ett långsiktigt hållbart samhälle, alltifrån stadsplanering till enskilda byggnader.Vi arbetar med etablerade standarder såsom Miljöbyggnad och Green Building men även med fristående projekt och idéprojekt där ambitionen är att bryta ny mark och vara marknadsledande. ÅWL arkitekter arbetar dessutom med BREEAM communities, vilket är ett verktyg för att skapa långsiktig hållbarhet och ha ett helhetsperspektiv vid utformandet av nya stadsdelar. Det innefattar därför inte bara miljöhänsyn och energiförbrukning, utan också social och ekonomisk hållbarhet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook