Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
RAMBO Located at Lysekil, Phone: 0523-66 77 00. .
RAMBO Reviewed by Jens Ljunggren Vi på RAMBO arbetar med både företag och hushåll och vår affärsidé bygger på att vara det bästa miljöföretaget på hemmaplan inom avfallshantering, återvinning och miljötjänster. I mellersta Bohuslän finns RAMBO för att invånare och näringsliv… Rambo - Ledande miljöföretag inom återvinning i mellersta Bohuslän . Vi på RAMBO arbetar med både företag och hushåll och vår affärsidé bygger på att vara det bästa miljöföretaget på hemmaplan inom avfallshantering, återvinning och miljötjänster. I mellersta Bohuslän finns RAMBO för att invånare och näringsliv tillsammans ska hantera avfall på ett miljöriktigt sätt. RAMBO driver fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, 14 Miljöstationer och på uppdrag av FTI ett 60-tal återvinningsstationer. Verksamheten består av att omhänderta, transportera och/eller behandla avfall från hushåll och företag. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook