Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
OFF2OFF Located at Karlstad, Phone: 054-70 000 20. .
OFF2OFF Reviewed by Jens Ljunggren Idag läggs mängder av överblivna kontorsmöbler, hjälpmedel och annan utrustning på lager hos kommuner och landsting. Off2off har utvecklat en tjänst som ser till att utsorterat material förmedlas vidare till andra användare som kan finnas internt i… Off2off - Återanvändning av kontorsmöbler, hjälpmedel och annat. Idag läggs mängder av överblivna kontorsmöbler, hjälpmedel och annan utrustning på lager hos kommuner och landsting. Off2off har utvecklat en tjänst som ser till att utsorterat material förmedlas vidare till andra användare som kan finnas internt i organisationen, i företag, föreningar eller andra offentliga verksamheter. Även privatpersoner kan nyttja off2off:s tjänster. Vi hjälper till att synliggöra och förmedla de resurser som idag är dolda, för att minska behovet av nya resurser. Sammanfattningsvis: Återvinning i dubbel bemärkelse! Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook