Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOBALANS FENIX Located at Lund, Phone: 046-286 34 30. .
EKOBALANS FENIX Reviewed by Jens Ljunggren EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel och hållbara gödslingskoncept för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vår verksamhet… Ekobalans fenix - Högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel . EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel och hållbara gödslingskoncept för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vår verksamhet innefattar miljö- och kvalitetssäkrad skogsgödsling och askåterföring som totalentreprenad till skogsbolag och enskilda skogsägare. EkoBalans Fenix ABs vision är ett kretsloppssamhälle där näringsämnen i restprodukter som rötrester och askor utnyttjas på ett hållbart och effektivt sätt och så långt det är möjligt ersätter konstgödselprodukter i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren