Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ASKUNGEN VITAL Located at Markaryd, Phone: 070-31 25 710. .
ASKUNGEN VITAL Reviewed by Jens Ljunggren Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Vi ser till att återföra askan till skogen, vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten för skogsbeståndet. Askungen Vital AB sköter hela kedjan från askutmatning… Askungen vital - Askåterföring för ett fungerande kretslopp. Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Vi ser till att återföra askan till skogen, vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten för skogsbeståndet. Askungen Vital AB sköter hela kedjan från askutmatning till dess att askan är ute i skogen. Kvävegödsling kombineras med askåterföring för att vara långsiktigt hållbart och ge en bättre tillväxteffekt. I dessa sammanhang samarbetar Askungen Vital med Ekobalans. Askungen Vital är ISO- och PEFC-certifierat. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook