Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WHITE ARKITEKTER Located at Flera orter, Phone: 031-60 86 00/ +46 31608694. .
WHITE ARKITEKTER Reviewed by Gita Ljunggren White är Nordens största arkitektföretag med 500 medarbetare i Sverige och Danmark. Vi vill vara med och förändra världen till det bättre. För oss är aldrig projektet främst en fråga om teknik och ritningar. Vårt sikte är inställt på att skapa… White arkitekter - Arkitektur som förändrar världen. White är Nordens största arkitektföretag med 500 medarbetare i Sverige och Danmark. Vi vill vara med och förändra världen till det bättre. För oss är aldrig projektet främst en fråga om teknik och ritningar. Vårt sikte är inställt på att skapa fysiska rum på alla nivåer där människor och verksamheter kan växa tillsammans. Utmaningarna är många: Planetens långsiktiga överlevnad, välfärdssamhällets förnyelse, globaliseringen och människors behov av upplevelser och mening. Den viktigaste frågan tycker vi är planetens överlevnad. Byggandet står för 40% av energianvändningen och har stor påverkan på resursanvändning och utsläpp av farliga ämnen. I mer än tio år har våra miljöspecialister jobbat med att sprida kunskaper och lösningar för en uthållig värld. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren