Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
Byrån för Arkitektur och Konstruktion Located at Stockholm, Phone: 08-83 28 70. .
Byrån för Arkitektur och Konstruktion Reviewed by Gita Ljunggren StockholmHongkong strävar efter att varje projekt ska medföra en hållbar och hälsosam vardag för människor som besöker miljön. Det gör vi genom att lägga stor fokus på miljöns utformning, materialval, inomhusklimat, ljusförhållanden och funktion.… Byrån för arkitektur och konstruktion - StockholmHongkong är en arkitekt & konstruktör byrå. StockholmHongkong strävar efter att varje projekt ska medföra en hållbar och hälsosam vardag för människor som besöker miljön. Det gör vi genom att lägga stor fokus på miljöns utformning, materialval, inomhusklimat, ljusförhållanden och funktion. För att uppnå en kostnads- och tidseffektiv projektering, talar vår erfarenhet för att projekteringen i största mån utföras under samma tak. Därför arbetar våra arkitekter, konstruktörer och ingenjörer sida vid sida för att utforma en idealisk miljö. Andra tjänster som vi hjälper till med är: Detaljplanearbete, markanvisningar, konceptritningar, skisser, programhandling, systemhandling, ta fram förfrågningsunderlag, bygglovsritningar, bygghandlingar, renderingar, 3D-renderingar. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier