Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ARKITEKT & MILJÖ Located at Kalmar, Phone: 0480-20 500. .
ARKITEKT & MILJÖ Reviewed by Gita Ljunggren Arkitekt & Miljö är verksamma inom arkitekt- och byggnads-projektering, design- och miljöstyrd projektering samt design- och produktutveckling. Företaget specialiserar sig bland annat inom miljöstyrt byggande och design. Miljöprojekten gäller… Arkitekt & miljö - Miljöstyrt byggande och design med bra materialval. Arkitekt & Miljö är verksamma inom arkitekt- och byggnads-projektering, design- och miljöstyrd projektering samt design- och produktutveckling. Företaget specialiserar sig bland annat inom miljöstyrt byggande och design. Miljöprojekten gäller antingen byggnadsprojekt med miljöprofil, miljöförstärkt produktutveckling eller utredningar och föredrag. Arkitekt & Miljö kan hjälpa dig med miljövänliga materialval och miljöanpassade möbler och inredning. Genom seminarier och utbildningar kan du få kunskap om kretslopp och sunda hus eller ekologisk design. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook