Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ÄLVRÄDDARNA Located at , Phone: 0706-84 74 31. .
ÄLVRÄDDARNA Reviewed by Jens Ljunggren Älvräddarna är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av lokala älvräddarorganisationer från älvdalar i hela landet. De orörda älvmiljöerna utgör alla utomordentligt rika ekosystem med större biologisk mångfald och produktion än någon… älvräddarna - Strömmande vatten - Levande landskap. Älvräddarna är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av lokala älvräddarorganisationer från älvdalar i hela landet. De orörda älvmiljöerna utgör alla utomordentligt rika ekosystem med större biologisk mångfald och produktion än någon annan naturtyp i Sverige. Samtidigt är de alla unika ur ekologisk synpunkt - ingen är den andra lik vad gäller sammansättning av växt- och djursamhällen. Älvräddarnas Samorganisations samlade styrka och mer än 30-åriga arbete har stor del i att de flesta av dessa älvar idag har skydd i Miljöbalken, några med nationalälvsstatus. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook