Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
AF RISLING Located at Järfälla, Phone: 070-467 39 96. .
AF RISLING Reviewed by Jens Ljunggren Hos af Risling kan du beställa unika smycken, ditt favoritsmycke i din favoritfärg till ditt favoritplagg. Vi skräddarsyr unika smycken, du kan beställa hos oss eller välja ut ett designsmycke ur vår kollektion. Helt efter din favoritstämning och… Af risling - Personliga, exklusiva och miljövänliga smycken. Hos af Risling kan du beställa unika smycken, ditt favoritsmycke i din favoritfärg till ditt favoritplagg. Vi skräddarsyr unika smycken, du kan beställa hos oss eller välja ut ett designsmycke ur vår kollektion. Helt efter din favoritstämning och ditt favorithumör. Inget av Ateljé af Rislings unika smycken är det andra likt, allt finns bara i ett enda exemplar. Alla steg i framställningsprocessen av varje exklusivt smycke genomför vi själva på ort och ställe i ateljén. Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan i alla led av smycketillverkningen bl.a. genom att välja miljövänliga material så långt möjligt, tex ekologiskt guld, naturliga ädelstenar, ofärgade pärlor, återanvända material och smycken, minimera användningen av ämnen med negativ miljö- eller hälsopåverkan och samordna transporter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook