Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nära 200 fågeltvättare ska utbildas

https://www.klimatsmart.se/images/news/blastjarnan165x250.jpg

29 och 30 januari ska 48 fågeltvättare utbildas för att kunna verka framför allt i Gävleområdet vid en eventuell oljekatastrof. Utbildningen är en dag med 24 personer per dag och sker på brandstation i Gävle. Sverige saknar idag riksomfattande beredskap för att hantera oljeskadade fåglar, trots att Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav där hundratals mindre oljeutsläpp sker varje år. Nu har KFV: s Riksförbund (Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) tillsammans med Svenska Blå Stjärnan (SBS) fått i uppdrag att organisera utbildning av totalt två hundra volontärer i hur man tvättar oljeskadade fåglar. Projektet EnSaCo är ett EU projekt tillsammans med Finland, Estland, Sverige och S:t Petersburgs där målet är, ett ökat internationellt samarbete med WWF Finland och Estonian Fund For Nature, gränsöverskridande utnyttjande av volontärresurser samt grund för ökad beredskap längs hela Sveriges kust. Utbildningar har redan påbörjats med en kurs i Stockholm i november och nu har turen kommit till Gävle. I februari kommer utbildning att ske i Norrköping och därefter är det Gotland på tur i mars. Oljekatastrofer har hänt och kommer att hända även i Östersjön. De som drabbas värst är sjöfåglarna. Det räcker med en oljefläck av en femkronas storlek för att en fågel ska dö en långsam, plågsam död. Att tvätta fåglar är en särskild kunskap och de som kan det bäst i Sverige är frivilligorganisationen KFV. Det är tvättinstruktörer från KFV Riks som under hösten utbildat åtta instruktörer, vilka fortsättningsvis under KFV Riks ledning i samarbete med frivillig organisationen Svenska Blå Stjärnan, ska utbilda totalt tvåhundra volontärer varav 48 i Gävleområdet. – Många ”stjärnor” vill göra en insats. De har djurvana och kan snabbt rycka ut när det behövs. Vi har en väl fungerande organisation. Det är vi som bland annat massvaccinerar lantbrukets djur när det bryter ut epidemier, säger Svenska Blå Stjärnans ordförande Christina Lind. Den upphandlade utbildningen omfattar kuststräckan från Gävle i norr till Söderköping i söder samt Gotland. I första hand erbjuds utbildningen till medlemmar i Svenska Blå Stjärnan. De samverkande organisationerna anser att utbildningen är mycket angelägen och man hoppas få ytterligare medel till att utbilda fler för kunna täcka in hela Östersjökusten med kunniga fågeltvättare. – Att tvätta en fågel är inte svårt men det är helt avgörande för fågelns chans att överleva att det görs på rätt sätt. Insatsen måste påbörjas omedelbart. I utbildningen kommer man att få insyn i hela hanteringen från hur man närmar sig en skadad fågel till dess den är färdigbehandlad och kan släppas ut i frihet igen, berättar Mikael Ovegård som samordnar utbildningen från KFV:s sida. Utbildningen är en del av det EU-finansierade EnSaCo-projektet (Environment and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response) och är utformad enligt internationell standard i samarbete med WWF Finland och Estonian Fund for Nature. För mer information, kontakta: Christina Lind, ordförande Svenska Blå stjärnan, 0706-31 44 49, 031-26 73 04, christina.lind@svenskablastjarnan.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Nära 200 fågeltvättare ska utbildas

2011-01-24
29 och 30 januari ska 48 fågeltvättare utbildas för att kunna verka framför allt i Gävleområdet vid en eventuell oljekatastrof. Utbildningen är en dag med 24 personer per dag och sker på brandstation i Gävle.

Sverige saknar idag riksomfattande beredskap för att hantera oljeskadade fåglar, trots att Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav där hundratals mindre oljeutsläpp sker varje år. Nu har KFV: s Riksförbund (Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) tillsammans med Svenska Blå Stjärnan (SBS) fått i uppdrag att organisera utbildning av totalt två hundra volontärer i hur man tvättar oljeskadade fåglar.

Projektet EnSaCo är ett EU projekt tillsammans med Finland, Estland, Sverige och S:t Petersburgs där målet är, ett ökat internationellt samarbete med WWF Finland och Estonian Fund For Nature, gränsöverskridande utnyttjande av volontärresurser samt grund för ökad beredskap längs hela Sveriges kust. Utbildningar har redan påbörjats med en kurs i Stockholm i november och nu har turen kommit till Gävle. I februari kommer utbildning att ske i Norrköping och därefter är det Gotland på tur i mars.

Oljekatastrofer har hänt och kommer att hända även i Östersjön. De som drabbas värst är sjöfåglarna. Det räcker med en oljefläck av en femkronas storlek för att en fågel ska dö en långsam, plågsam död. Att tvätta fåglar är en särskild kunskap och de som kan det bäst i Sverige är frivilligorganisationen KFV. Det är tvättinstruktörer från KFV Riks som under hösten utbildat åtta instruktörer, vilka fortsättningsvis under KFV Riks ledning i samarbete med frivillig organisationen Svenska Blå Stjärnan, ska utbilda totalt tvåhundra volontärer varav 48 i Gävleområdet.

– Många ”stjärnor” vill göra en insats. De har djurvana och kan snabbt rycka ut när det behövs. Vi har en väl fungerande organisation. Det är vi som bland annat massvaccinerar lantbrukets djur när det bryter ut epidemier, säger Svenska Blå Stjärnans ordförande Christina Lind.

Den upphandlade utbildningen omfattar kuststräckan från Gävle i norr till Söderköping i söder samt Gotland. I första hand erbjuds utbildningen till medlemmar i Svenska Blå Stjärnan.

De samverkande organisationerna anser att utbildningen är mycket angelägen och man hoppas få ytterligare medel till att utbilda fler för kunna täcka in hela Östersjökusten med kunniga fågeltvättare.

– Att tvätta en fågel är inte svårt men det är helt avgörande för fågelns chans att överleva att det görs på rätt sätt. Insatsen måste påbörjas omedelbart. I utbildningen kommer man att få insyn i hela hanteringen från hur man närmar sig en skadad fågel till dess den är färdigbehandlad och kan släppas ut i frihet igen, berättar Mikael Ovegård som samordnar utbildningen från KFV:s sida.

Utbildningen är en del av det EU-finansierade EnSaCo-projektet (Environment and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response) och är utformad enligt internationell standard i samarbete med WWF Finland och Estonian Fund for Nature.

För mer information, kontakta:
Christina Lind, ordförande Svenska Blå stjärnan, 0706-31 44 49, 031-26 73 04, christina.lind@svenskablastjarnan.se

Senaste nyheter