Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bönderna satsar mer på klimatsmart foder

https://www.klimatsmart.se/images/news/150x139pa.jpg

LRF, Svensk Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna satsar på att öka odlingen och användningen av närproducerat foder i Sverige. Intresset ökar hela tiden, men det finns flaskhalsar som man ska titta närmare på. – Det kan vara en god affär för många bönder att öka andelen egenodlat protein i foderstaten genom minskat inköp av kraftfoder och mineralgödsel, och bättre avkastning från kommande grödor i växtföljden. Men det finns hinder som vi måste undanröja, säger Thomas Magnusson, vice ordförande i LRF. För mjölkproducenter har vallen störst potential till ökad produktion av eget protein, medan andra djurproducenter tjänar mest på att odla eller köpa in grödor som åkerbönor, ärter eller raps. Ekologiska lantbrukare har en utmaning i att bristen på ekologiskt foder är stor, eftersom omställningen av växtodlingsgårdar inte hållit jämna steg med omställningen av framförallt mjölkgårdar. Baljväxter som åkerböna, ärter, lupiner, klöver och lusern binder in kväve från luften i marken, vilket möjliggör att man kan minska på mängden inköpt kväve i form av mineralgödsel. – Oavsett om det handlar om ekologisk eller konventionell verksamhet är detta positivt både för bönders ekonomi och för klimatet, eftersom tillverkning av mineralgödsel orsakar utsläpp av växthusgaser. Odling av åkerböna bidrar till en inlagring av 170 kg kväve per hektar och år. Kvävefixerande baljväxter ökar dessutom avkastningen av grödor som odlas efter dessa i växtföljden, säger Thomas Magnusson. De som inte kan odla grödor som åkerböna, ärter eller raps kan handla från andra gårdar som odlar och säljer. Genom handel med proteingrödor mellan gårdar kan också rena växtodlingsgårdar utnyttja de goda effekter i odlingen som baljväxter ger. LRF, Svensk Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna kommer att driva varsitt delprojekt för att tillsammans ge underlag till de lantbrukare som har efterfrågat en satsning, det handlar både om spridning av ny kunskap, goda exempel, erfarenhetsutbyte och pilotstudier. För mer information, kontakta: Hilda Runsten, projektledare LRF, 08-787 54 28 Anna-Karin Modin Edman, Svensk Mjölk, 08-790 58 02 Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna 070-999 91 60.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bönderna satsar mer på klimatsmart foder

2011-07-14
LRF, Svensk Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna satsar på att öka odlingen och användningen av närproducerat foder i Sverige. Intresset ökar hela tiden, men det finns flaskhalsar som man ska titta närmare på.

– Det kan vara en god affär för många bönder att öka andelen egenodlat protein i foderstaten genom minskat inköp av kraftfoder och mineralgödsel, och bättre avkastning från kommande grödor i växtföljden. Men det finns hinder som vi måste undanröja, säger Thomas Magnusson, vice ordförande i LRF.

För mjölkproducenter har vallen störst potential till ökad produktion av eget protein, medan andra djurproducenter tjänar mest på att odla eller köpa in grödor som åkerbönor, ärter eller raps. Ekologiska lantbrukare har en utmaning i att bristen på ekologiskt foder är stor, eftersom omställningen av växtodlingsgårdar inte hållit jämna steg med omställningen av framförallt mjölkgårdar. Baljväxter som åkerböna, ärter, lupiner, klöver och lusern binder in kväve från luften i marken, vilket möjliggör att man kan minska på mängden inköpt kväve i form av mineralgödsel.

– Oavsett om det handlar om ekologisk eller konventionell verksamhet är detta positivt både för bönders ekonomi och för klimatet, eftersom tillverkning av mineralgödsel orsakar utsläpp av växthusgaser. Odling av åkerböna bidrar till en inlagring av 170 kg kväve per hektar och år. Kvävefixerande baljväxter ökar dessutom avkastningen av grödor som odlas efter dessa i växtföljden, säger Thomas Magnusson.

De som inte kan odla grödor som åkerböna, ärter eller raps kan handla från andra gårdar som odlar och säljer. Genom handel med proteingrödor mellan gårdar kan också rena växtodlingsgårdar utnyttja de goda effekter i odlingen som baljväxter ger.

LRF, Svensk Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna kommer att driva varsitt delprojekt för att tillsammans ge underlag till de lantbrukare som har efterfrågat en satsning, det handlar både om spridning av ny kunskap, goda exempel, erfarenhetsutbyte och pilotstudier.

För mer information, kontakta:
Hilda Runsten, projektledare LRF, 08-787 54 28
Anna-Karin Modin Edman, Svensk Mjölk, 08-790 58 02
Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna 070-999 91 60.

Senaste nyheter